Symi Adası Hakkında

Osmanlı döneminde “Sömbeki” ismi ile de anılan Symi Adası; Ege Denizi ile Akdeniz’in buluştuğu bölgede küçük fakat tarihî bir adadır. Coğrafi olarak Oniki Adalar zincirinin bir parçasıdır. Rodos ile mesafesi 41 km’dir. Atina’nın limanı olan Pire’den uzaklığı ise 425 km’dir. 57 km² lik dağ arazisi vardır. İç alanları ise küçük vadilerle noktalanır. Sahilleri birbiri ardına gelen kayalık uçurumlar ve kumsal mağaralardan oluşur. Adanın ana kasabası kuzeydoğu sahilindeki Symi’dir. Adada yaklaşık 2.500 kişi oturur. Çoğunlukla balıkçılık, ticaret ve turizm ile uğraşırlar.

 

Adanın tarihsel sitesine ilave olarak adanın insandan izole olmuş sahilleri (çoğuna sadece küçük botlarla ulaşılabilir) turistler için popülerdir. Yunan mitolojisinde, Symi çekici tanrıçaların doğum yeri olarak ünlüdür ve ismini “Nymph Syme” den alır. Ayrıca Türkiye’de yayımlanan Yabancı Damat dizisinin bazı bölümlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu dizi Yunanistan’da da yayınlanmış ve izlenme rekorları kırarak iki ülkenin yakınlaşmasında önemli bir yer tutmuştur.

 

Homeros’un İlyada’sında Kral Nireus’un (Yunan mitolojisinde iki şekilde ifade edilir: Poseidon ve Conece’nin oğullarından biri; Anglaea ve Charapus’un oğlu Truva savaşında Yunan tarafında yer almıştır) yeri olarak bahsedilir. Tukididis, (M.Ö. 460-M.Ö. 395 antik Yunan tarihçisi, Peloponnesia Savaşı tarihi yazarı, Peloponnesia Savaşı süresinde ada yakınında “Syme Savaşı” nın M.Ö.Ocak ayı 411 yılında olduğunu yazar. Bu savaşta kesinlikle belirtilmemiş sayıda Sparta gemilerinin, bir Atina gemi filosunu yendiğini yazar. 14. yüzyıla kadar ada hakkında çok az şey bilinir. Fakat arkeolojik kanıtlar adaya devamlı olarak yerleşildiğini işaret eder ve kale harabesi buranın önemli bir yer olduğunu ifade eder. Roma İmparatorluğu ve daha sonra Bizans İmparatorluğu’nun parçası idi; taki 1373’te St. John Şovalyelerinin fethine kadar. Rodos Şovalyelerinin 213 yıl süren hakimiyetinin ardından Osmanlının 21 Aralık 1522’de Rodos’u fethetmesiyle Osmanlı hakimiyetine girdi. Sömbeki adası Rodos sancağına bağlı bir kaza idi. 1522’den 1912 yılına kadar Menteşe Adaları (Oniki Ada) Türk hâkimiyeti altında ve Osmanlı Devletinin temsilcileri tarafından 4 asır yönetildi. Ada, Onikiadalar ile birlikte 20. yüzyılda pekçok kez el değiştirdi. 1912 yılında İtalyanlarca işgal edildi. Uygun bir şekilde 1923’te İtalyanlara bırakıldı ve neticede 1948 yılında Yunanistan ile birleştirildi. Yakın zamanda ada, uluslararası turistler için cennet haline geldi ve Avrupalı yerleşimcilerin akınına uğradığı görüldü. Pek çok ada halkı yerleşimciler tarafından satın alınan neo-klasik evlerini adanın uzun tarihine renkli ve farklı bir yön bırakarak terk etti. Cobi Sanders, (Holandalı ressam) adada uzun süre sözü geçen bir resam olarak yaşadı.

 

Symi’nin değişik demografik yapısının örneğinden biridir. Archagel Mikail Panormitis manastırı bir Yunan Ortodoks manastırıdır. 18’nci yüzyılda güneybatı sahillerinde inşa edildi. Körfeze bakar ve papazlar hala burada otururlar.